how to develop free website

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca - p. Renata Kotek
Wiceprzewodnicząca - p. Iwona Chmiel
Sekretarz - p. Bożena Gawęda
Komisja rewizyjna:

1. p. Marek Radelczuk
2. p. Zbigniew Krut

Numer konta: 49 1240 2223 1111 0000 3577 9700