html templates
Mobirise

Bogdan Brzeziecki

Absolwent 1976
Klasa IV B
Wychowawca p. Alicja Bartosiak

prof. dr hab., kierownik studiów doktoranckich, Wydział Leśny, Katedra Hodowli lasu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Linki:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Narodowy Program Leśny

Publikacje

haloursynow.pl