free amp template
Mobirise

Jacek Ciechan

Absolwent 1981
Klasa IV D
Wychowawca p. Antoni Hempel

dr nauk medycznych, specjalista chorób oczu, adiunkt Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Linki:

okulistyka.com.pl

Polska Bibliografia Naukowa