portfolio website templates
Mobirise

Radosław Dobrowolski

Absolwent 1983
Klasa IV B
Wychowawca p. Alina Stecko

prof. dr hab., prorektor UMCS do spraw Nauki i Współpracy Międzynarodowej, pracownik dydaktyczny Zakładu Geoekologii i Paleografii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS


Linki:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

IV Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej

II Forum Olimpijczyków II LO