how to build your own site
Mobirise

Agata Fisz

Absolwentka 1992
Klasa IV B
Wychowawca p. Wanda Jodłowska

Prezydent Miasta Chełm

„Swoją pracę zawodową rozpoczęłam od Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta Chełm, gdzie zajmowałam się miejskimi inwestycjami. Ta praca pozwoliła mi na zdobycie wiedzy z zakresu administracji, zamówień publicznych oraz szeroko rozumianego budownictwa. Przed ukończeniem 30-roku życia zostałam prezesem spółki komunalnej Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., którą utworzyłam z upoważnienia ówczesnego zarządu miasta. Spółka ta wciąż z powodzeniem funkcjonuje i cały czas zajmuje się budową nowych mieszkań. Bardzo mile też wspominam, wprawdzie krótki, epizod zawodowy związany z pracą na Poczcie Polskiej. Następnie pracowałam w Lubelskiej Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Chełmie, która zajmowała się m.in. budową chełmskiego szpitala. W latach 2002/2006 byłam radną Rady Miasta Chełm, a od 2006 roku sprawuję funkcję Prezydenta Miasta.

Nawet po upływie 20-lat od matury jestem w stanie wymienić z imienia i nazwiska wszystkie koleżanki i kolegów z klasy oraz uczących nas nauczycieli. Świadczy to o wyjątkowej więzi z tą szkołą. Z wielkim sentymentem wspominam te czasy. Z okazji 20-lecia matury spotkaliśmy się całą klasą, co potwierdziło, że w każdym z nas pomimo upływu lat pozostała cząstka ucznia II Liceum Ogólnokształcącego. Zachętą dla osób wybierających szkołę niech będzie fakt, że wiedza zdobyta w liceum w klasie o profilu matematyczno-fizycznym dała nam solidne podstawy na studia i na pewno ułatwiła wybór ścieżki zawodowej. Szkoła to budynek, jej uczniowie i nauczyciele, ale również tradycja i standardy, które są utrzymywane od pokoleń. Świadczy to o renomie liceum, a tym samym o wysokim poziomie nauczania, przestrzeganiu zasad wzajemnego poszanowania i wyjątkowej atmosferze jaka do dzisiaj panuje w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie”.

Linki:

Urząd miasta Chełm