html5 templates
Mobirise


Tomasz Korpysz

Absolwent 1991
Klasa IV C
Wychowawca p. Elżbieta Tołyż

napisane specjalnie dla nas:

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych, językoznawca i norwidolog, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcję prodziekana ds. studenckich i kierownika Katedry Historii Języka Polskiego, oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Pracownią Słownika Języka Cypriana Norwida. Współautor (wraz z prof. Jadwigą Puzyniną) powstającego Internetowego słownika języka Cypriana Norwida, autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich dotyczących przede wszystkim twórczości Norwida oraz współczesnej polszczyzny. Członek komitetu redakcyjnego rocznika „Studia Norwidiana” oraz półrocznika „Colloquia Litteraria”, od pierwszej edycji w roku 2003 juror Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. Norwida od 5 lat prowadzi stałą rubrykę poświęconą polszczyźnie w tygodniku „Idziemy”, współpracuje z audycją „Słowoteka” w programie 1 Polskiego Radia oraz szkołami im. Norwida. Przewodniczący Rady Fundacji „Museion Norwid”, która dąży do stworzenia poświęconego Norwidowi muzeum.


Linki:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego