best free css templates

„Rapsodia” z II LO na Słowacji!!!!

II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, z inicjatywy nauczycieli Andrzeja Ślepaczuka i Łukasza Łukiewicza, nawiązało współpracę z katolickim Gimnazjum św. Andrzeja w Rużomberku na Słowacji. Jednym z jej efektów był wyjazd chóru szkolnego „Rapsodia” na organizowany przez szkołę partnerską Festiwal Szkolnych Chórów „Cantare Choraliter”, który odbył się w dniach 12-14 kwietnia 2018 roku. Dzięki ogromnemu wsparciu Pani Prezydent Agaty Fisz udało się zorganizować wyjazd młodzieży bez zaangażowania finansowego rodziców. Sponsorzy prywatni również do tego się przyczynili i dlatego też na zagraniczny wyjazd mogli wyjechać wszyscy nasi najzdolniejsi śpiewacy. W festiwalu wzięło udział sześć zespołów młodzieży w wieku licealnym (z różnych stron kraju) oraz uniwersytecki chór „Benedictus” z Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku jeden uniwersytecki z miejscowej uczelni – chór „Benedictus” z Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku. Młodzież naszego liceum miała możliwość zaprezentowania trzech utworów pod batutą wspaniałego dyrygenta chóru, nauczyciela II LO, Krzysztofa Olejniczaka i odniosła tam sukces – występ podobał się wszystkim uczestnikom i organizatorom. Specyfiką festiwalu, poza prezentacją poszczególnych chórów, jest wspólny występ wszystkich uczestników w oparciu o repertuar przygotowany podczas warsztatów wokalnych. Hymn Dni Młodzieży w Krakowie z 2016 roku, zaprezentowany przez „Rapsodię”, wygrał plebiscyt zorganizowany dla uczestników i zostanie zaśpiewany w przyszłym roku przez wszystkich. Młodzież naszej szkoły spotkała się z serdecznym przyjęciem dyrekcji, nauczycieli i uczniów tamtejszej szkoły, która była organizatorem festiwalu. Miasto okazało się wyjątkowo urokliwe, ludzie życzliwi i sympatyczni, dlatego mamy nadzieję, że udział naszego zespołu stanie się tradycją, a współpraca naszych placówek będzie rozwijała się w różnych dziedzinach. P. S. Nawet pogoda wyjątkowo się udała!