bootstrap website templates
Mobirise


Dawid Kozaczuk finalistą 66. Olimpiady Chemicznej

Dawid Kozaczuk, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie uczęszczał do klasy o profilu matematyczno-informatycznym, ale to chemia była jego największą pasją. Od najmłodszych lat interesował się doświadczeniami. Pierwszym nauczycielem był Ojciec, który rozbudził w nim ciekawość poznawczą. Dawid tak wspomina ten czas w swoim życiu: ,,Miałem 12 lat, kiedy Tato pokazał mi kiedyś, jak rozłożyć wodę na wodór i tlen prostownikiem do akumulatorów. Fakt, że z tak zwykłej substancji jak woda można uzyskać wybuchowy gaz bardzo mnie zaskoczył. Zapoczątkowało to moje zainteresowanie chemią. Zacząłem poświęcać większość czasu na przeprowadzenie eksperymentów i doświadczeń’’. Następstwem tego było zgłębianie tajników nauk ścisłych: matematyki, fizyki i chemii. W liceum Dawid pracował pod kierunkiem nauczycielki chemii Pani Żanety Nafalskiej. Przez trzy lata uczęszczał na zajęcia, prowadzone przez Pana dr Włodzimierza Kuśmierczuka w Zamościu. Przede wszystkim jednak samodzielnie rozwijał swoje zainteresowania i uzdolnienia. Potrafił korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji. Systematycznie wzbogacał swoją wiedzę i nabywał nowe umiejętności, co skutkowało osiągnięciami w licznych konkursach. Dawida wyróżniały silna motywacja wewnętrzna, jasno wyznaczone cele i wytrwałość w rozwiązywaniu problemów. Ta postawa z pewnością przyczyniła się do osiągnięcia wielkich sukcesów. W 2019r. Dawid został finalistą LXV Olimpiady Chemicznej. W bieżącym roku szkolnym również został finalistą LXVI Olimpiady Chemicznej. Ze względu na pandemię wszyscy uczniowie zakwalifikowani do finału otrzymali tytuł finalisty. Dawid w tym roku zgromadził więcej punktów niż w ubiegłym roku. Miał więc szansę na historyczny sukces. Uczestniczył także w XXXIV Konkursie Chemicznym Politechniki Warszawskiej, został laureatem II miejsca oraz zdobył tytuł najlepszego organika. Dawid przygody z chemią nie kończy, przeciwnie rozpoczyna kolejny etap, ponieważ chemia to kierunek studiów, który wybrał. Dawid jest przykładem ucznia, który rzetelnie wywiązywał się powierzonych obowiązków i z wielką odpowiedzialnością wykorzystał potencjał, jaki posiadał. Stał się wzorem do naśladowania dla Dreszerczyków.