Mobirise

VII Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów w II LO w Chełmie

Dnia 27 marca 2018 roku 40 uczniów z 9 gimnazjów z Chełma i okolic po raz siódmy wzięło udział w powiatowym konkursie języka angielskiego w II LO w Chełmie. Do konkursu przystąpiły osoby, które zostały wytypowane przez nauczycieli języka angielskiego w poszczególnych szkołach. Test konkursowy składał się z trzech części: rozumienia ze słuchu, rozumienia teksu pisanego i gramatyki czyli znajomości środków językowych. Uczestnicy konkursu zaprezentowali bardzo wysoki poziom znajomości języka angielskiego. I miejsce zajął Marcin Słupczyński z Pierwszego Społecznego Gimnazjum w Chełmie, II miejsce zdobyli ex aequo Natalia Królikowska z Pierwszego Społecznego Gimnazjum w Chełmie i Dagmara Gacan z Gimnazjum Nr 1 w Chełmie. Dodatkowo wyróżnienia otrzymali Dominika Dudek i Marcel Skobieś z Gimnazjum Nr 7 w Chełmie. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Szkołę Języków Obcych Empik School Chełm oraz wydawnictwo Macmillan Polska. Konkurs przygotował i przeprowadził p. Dariusz Ożga przy pomocy pań Kingi Krawczyk, Zofii Płocienniak i Moniki Borek, które przygotowały dekoracje i poczęstunek dla gości oraz Samorządu Uczniowskiego II LO, który zabawiał i oprowadzał uczestników konkursu po II LO.