free website templates
Mobirise
Wszystko o tworzeniu CV

Webinarium "Umiem tworzyć skuteczne CV" zakończyło kolejny piąty już rok współpracy naszego liceum ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. 

Uczniowie klasy pierwszej objętej patronatem naukowym Uczelni wysłuchali wykładu pani Kingi Strzeleckiej - doradcy zawodowego SGH z Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami.

Prowadząca przekonała młodzież, że przed napisaniem CV ważne jest poznanie samego siebie.

 Okazuje się, że bardzo pomocna jest odpowiedź na trzy bardzo proste, ale kluczowe  pytania:

1. Kim jestem?

2. Co chcę innym powiedzieć o sobie?

3. Jak to co chcę powiedzieć, ma się do oferty pracy?

Pani Kinga Strzelecka nadmieniła również, że powinniśmy znać swoje słabe strony, gdyż wtedy będzie nam łatwiej nad nimi pracować.

Uczniowie klasy menadżerskiej wiedzą już, że kanon standardowego CV  składa się
z podstawowych danych personalnych i zdjęcia (zależnie od stanowiska i rodzaju pracy). Należy w nim również zawrzeć informację o wykształceniu i doświadczeniach (stosujemy tu chronologię odwróconą), dodatkowej działalności, umiejętnościach posługiwania się językami obcymi, umiejętnościach technicznych, kompetencjach miękkich, osiągnięciach, hobby/pasjach. Ostatnim elementem jest RODO, czyli klauzula ochrony danych osobowych. Bez niej aplikacja nie może być rozpatrywana przez rekrutera. Na koniec zostaje tylko wybór szablonu, który powinien nawiązywać do oferty pracy.

Wiedzą też, że dokument ten powinien być aktualny i dokładnie przygotowany. Zachowana powinna być w nim chronologia i merytoryka, a formalne sformułowania brzmią dużo lepiej niż kolokwializmy. 

Webinarium uświadomiło młodzieży jak ważne jest zaangażowanie nie tylko w życie szkolne, ale też różne działania poza szkołą np. wolontariat. Kluczowe okazuje się również zdobywanie coraz wyższych umiejętności komunikacji w językach obcych oraz udział
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.


Barbara Wiszniewska – koordynator programu „Klasa akademicka SGH”