free responsive web templates
Mobirise

Dzień Języków Obcych

16 października odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych, którego celem było zwrócenie uwagi uczniów na różnorodność językową Europy i ogromną rolę znajomości języków obcych we współczesnym świecie, a także propagowanie idei autonomii w procesie uczenia się języków obcych.
Program Dnia Języków Obcych był bardzo bogaty. Zaproszenie na nasze spotkanie przyjął dr Tomasz Zygmunt, dyrektor Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, który wygłosił wykład pt. Contrastive Analysis as a tool in language learning / Analiza kontrastywna jako narzędzie w uczeniu się języka obcego. Tegoroczna maturzystka, Marcelina Szmagalska, przedstawiła plusy i minusy wymiany uczniowskiej, na którą zdecydowała się w III klasie gimnazjum. Martyna Wasilewicz z klasy I opowiedziała słowami wiersza Sujaty Bhatt pt. Search for My Tongue o swojej drodze do dwujęzyczności. Uczniowie klas pierwszych realizujących język angielski na poziomie rozszerzonym – IBg, ICg, IDg - mieli okazję wykazać się wiedzą w quizie „Europa bogata językami”. Laureatem została klasa 1Dg, którą reprezentowali Mateusz Mojsiejuk i Jakub Orłowski.
Dzień Języków Obcych 2019 był dla uczniów okazją do nauki, współpracy, rywalizacji i lepszego poznania się. 
Imprezę zorganizowali nauczyciele: Anna Martyniuk, Barbara Wiszniewska i Marzena Czajkowska oraz uczniowie z klas: III A, III B, III C, I A.
Sponsorami nagród dla uczestników quizu byli: PWSZ w Chełmie oraz Wydawnictwo Językowe Pearson.

Autor: Anna Martyniuk