free site templates
Mobirise

Dzień Szkoły Głównej Handlowej u Dreszerczyków

Już po raz trzeci w murach II Liceum Ogólnokształcącego odbył się Dzień Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Uroczystość, która miała miejsce 7 czerwca 2019 r., związana jest z realizacją programu „Klasa Akademicka SGH”. Kolejne spotkanie w ramach patronatu naukowego SGH swoją obecnością uświetnili nauczyciele akademiccy tej renomowanej uczelni: dr hab. Andżelika Kuźnar - profesor nadzwyczajny
w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i jednocześnie absolwentka II LO oraz 
prof. dr hab. Jerzy Menkes – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych. Wykład naszych gości „Pacyfik – oceanem przyszłości” przybliżył Dreszerczykom zagadnienie znaczenia Azji południowo-wschodniej w gospodarce światowej. 
Prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów klasy akademickiej poszerzyły wiedzę młodzieży II LO na temat działalności firm chińskich w Polsce oraz wpływu Chin na gospodarkę nie tylko Polski, ale też świata. Swoją wiedzą podzieliły się: Katarzyna Mroczko, Katarzyna Bartoszuk, Aleksandra Osoba oraz Zuzanna Szelest.
Bogaty program imprezy, prowadzonej przez Zuzannę Morlewską
i Magdalenę Staszewską z klasy II b, rozbudził zainteresowania Dreszerczyków Azją południowo-wschodnią nie tylko w kontekście gospodarki. 
Gościem podczas uroczystości była również Julia Nowosad - studentka kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i także absolwentka naszej szkoły. W swojej prezentacji „Nie taki straszny jak go malują – czyli SGH oczami studenta” przekonywała, że SGH to godne miejsce na studia.

Uczniowie klas ekonomicznych dowiedzieli się o możliwościach rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności językowych oraz zdobywaniu doświadczeń podczas stypendiów zagranicznych. Od wielu lat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest jednym z liderów w zakresie aktywnej realizacji projektów międzynarodowych – edukacyjnych i badawczych – stanowiących jeden z najistotniejszych elementów strategii internacjonalizacji uczelni. 

Podsumowując trzyletnią współpracę, dyrektor Zbigniew Niderla nawiązał również do innych działań w ramach patronatu naukowego SGH. Podkreślił duże znaczenie webinariów - wykładów pozwalających na udział uczniów w zajęciach online prowadzonych na żywo, zajęć e-learningowe czy też korzystania z zasobów Biblioteki SGH.
Udział w programie stwarza naszym uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. 
Uczniowie najbardziej zaangażowani w realizację programu Klasa Akademicka SGH otrzymali certyfikaty przygotowane przez Uczelnię.
Nad organizacją całego przedsięwzięcia czuwała pani Barbara Wiszniewska - koordynator programu „Klasa Akademicka SGH”.