amp template
Mobirise
Klasa akademicka SGH

Już po raz kolejny młodzież naszego liceum brała udział w zajęciach w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wydarzenie możliwe było dzięki realizacji programu Klasa Akademicka SGH, którym szkoła została objęta w 2016 r. 

Uczniowie rozpoczęli wizytę w uczelni patronackiej od spotkania z prorektorem ds. dydaktyki i studentów - dr hab. Krzysztofem Kozłowskim w sali Senatu uczelni. Dreszerczycy mogli przez chwilę poczuć się jak prawdziwi studenci – wysłuchali wykładu prof. dra hab. Jerzego Menkesa „Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego”. Mogli również sprawdzić swoje umiejętności językowe uczestnicząc w wykładzie „Organization of activities in International Business” prowadzonym przez dr hab. Małgorzatę Lewandowską – profesora Katedry Zarządzania Międzynarodowego.

W bibliotece Uczelni przewodnikiem uczniów był pan Tomasz Wiśniewski, starszy kustosz i zastępca kierownika Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów. Nasza młodzież zwiedziła bibliotekę uczelni gromadzącą największy księgozbiór z zakresu ekonomii. Z bogatego księgozbioru tej biblioteki korzystają uczniowie naszej szkoły, między innymi przygotowując się do konkursów związanych z ekonomią i przedsiębiorczością. 

Nad przebiegiem naszej wizyty w Szkole Głównej Handlowej czuwała dr hab. Andżelika Kuźnar – profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej SGH, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie.  

Wyjazd do stolicy 5 grudnia 2019 r. został uwieńczony udziałem młodzieży w spektaklu „Huśtawka” w reżyserii Anny Soki-Hryń w „Och - Teatrze”. Libretto spektaklu powstało na podstawie utworu „Dwoje na huśtawce” Williama Gibsona. Przez ponad dwie godziny uczniowie podziwiali utalentowany zespół aktorów, wokalistów i tancerzy. 

Organizatorkami przedsięwzięcia były Anna Martyniuk i Barbara Wiszniewska – koordynator programu Klasa Akademicka SGH.