how to build a website

VIII Konkurs Języka Angielskiego

Dnia 26 marca 2019 roku 55 uczniów z 11 gimnazjów z Chełma i okolic po raz ósmy wzięło udział w powiatowym konkursie języka angielskiego w II LO w Chełmie. Do konkursu przystąpiły osoby, które zostały wytypowane przez nauczycieli języka angielskiego w poszczególnych szkołach. Test konkursowy składał się z trzech części: rozumienia ze słuchu, rozumienia teksu pisanego i gramatyki czyli znajomości środków językowych. Uczestnicy konkursu zaprezentowali bardzo wysoki poziom znajomości języka angielskiego, aż 20 uczestników uzyskało wynik powyżej 80 procent. I miejsce zajęły ex aequo uczennice Martyna Wasilewicz ze Szkoły Podstawowej w Dubience i Aleksandra Wojnicka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie, II miejsce zdobył Piotr Korzeniewski ze Szkoły Podstawowej w Dorohusku. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Szkołę Języków Obcych Empik School Chełm oraz wydawnictwo Macmillan Polska. Konkurs przygotował i przeprowadził p. Dariusz Ożga przy pomocy pana Zbigniewa Podkańskiego i pań Kingi Krawczyk, Zofii Płocienniak, które przygotowały dekoracje i poczęstunek dla gości oraz Samorządu Uczniowskiego II LO, który zabawiał i oprowadzał uczestników konkursu po II LO.