simple site creator
MobiriseKonkurs multimedialny S.O.S Ziemia rozstrzygnięty

Na początku marca 2021 roku ogłoszony został w naszej szkole dla uczniów klas I-II konkurs multimedialny „S.O.S Ziemia”. 

Celem konkursu było: 

 • pokazanie negatywnego wpływie wzrostu gospodarczego i zachowań człowieka na środowisko.

 • upowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju.

 • wspólna refleksja nad zachowaniami społeczeństwa, wpływem działalności gospodarczej na środowisko naturalne oraz zależnościami miedzy tymi sferami.

 • pokazanie, że ekologiczne zachowania zależą od kultury i dojrzałości społeczeństwa oraz polityki gospodarczej państwa.

 • upowszechnienie dobrych praktyk dbania przez każdego z nas o środowisko naturalne. 

W Dniu Ziemi 22 kwietnia komisja konkursowa składająca sie z członków zespołu wychowawczego wyłoniła zwycięzców konkursu:

I miejsce zdobyła Agata Mikulska z klasy IIbg

II miejsce zdobyła Julia Wojtczak z klasy Ie

III miejsce zdobyła Agata Walczuk z klasy IIbg

Wyróżnienia przyznano:

Alicji Wdowiak z klasy II bg

Aleksandrze Zalewskiej z klasy Ie

Nadesłane prezentacje stały na wysokim poziomie merytorycznym i miały bardzo ciekawe opracowania graficzne. Zostaną zaprezentowane uczniom naszej szkoły na godzinach wychowawczych.

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe, nagrody rzeczowe, czekolady. Fundatorami nagród była Rada Rodziców przy II LO w Chełmie i sponsorzy prywatni. Organizatorem konkursu była pani Barbara Chmielewska.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.