website templates
Mobirise


Szachowe Mistrzostwa Szkoły

W dniach 28-29 października 2019 r. odbyły się IV Szachowe Mistrzostwa Szkoły, których organizatorem była p. Barbara Chmielewska. Celem zawodów była popularyzacja tej dyscypliny sportu wśród młodzieży, kształtowanie kompetencji matematycznych uczniów, wyłonienie reprezentacji szkoły na zawody międzyszkolne. W zawodach wzięło udział 16 uczniów; 13 chłopców i 3 dziewczynki:
• Agnieszka Ostaszewska Ie , Weronika Iwańczuk If, Aleksandra Tomasik Ic

• Michał Głaz IIIa, Maciek Gajo IIf, Mateusz Wójcik Id, Dawid Kasprzak IIe, Emil Stawicki IIe,b Mateusz Wójcik IIb, Rafał Musiatowicz Idg, Mateusz Koniuszewski Ia, Mateusz Mojsiejuk Idg, Bartosz Rybiński Ib, Miłosz Korzeniewski Ia, Łukasz Kata IIIa
Zawody rozegrane zostały systemem "każdy z każdym" z ograniczeniem czasowym - po 10 minut gry dla każdego zawodnika w partii. Zwycięzcami zawodów zostali:
W kategorii chłopców:
I miejsce Blażej Brudnowski Id
II miejsce Dawid Kasprzak IIe
III miejsce Miłosz Korzeniewski Ia
W kategorii dziewczat:
I miejsce Aleksandra Tomasik Ic
Uczniowie w/w będą reprezentowali szkołę na zawodach miejskich.
Uczestnicy zawodów otrzymali statuetki, medale, dyplomy oraz słodycze ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Autor: Barbara Chmielewska