develop your own website
Mobirise
Zwycięskie strategie przedsiębiorstw

Webinarium dotyczące strategii przedsiębiorstw poprowadził dla klasy akademickiej SGH pan Bartosz Majewski - Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości
i Transferu Technologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Prowadzący wyjaśnił czym jest myślenie strategiczne i razem z uczniami klasy menadżerskiej starał się dowieść jaki jest sens tego zjawiska.

Pan Majewski zaznaczył, iż strategie to długotrwały plan, dlatego bardzo ważne jest prognozowanie ciągłych zmian, które mają wpływ na nasz biznes.

Nadmienił, iż tworząc plan strategiczny na kilka lat, nie wiedząc co się wydarzy
i jakie będą parametry należy rozpatrywać różne warianty i strategie.

Prowadzący wspólnie z młodzieżą "klasy akademickiej SGH" opisał właściwe podejście do modelu biznesowego, takie które pomoże nam odnieść sukces.

Uczniowie starali się odpowiedzieć na pytanie: "Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu strategii i jakie obszary analizować?" Trafnie wskazali takie obszary jak: konkurencja, potencjalna konkurencja, klienci, dostawcy, substytuty, otoczenie dalsze czy też sfera ekonomiczna.

Webinarium na pewno przekonało młodzież, iż kluczem do odniesienia sukcesu
na rynku w zależności od oczekiwań potencjalnych klientów, jest wyróżnianie się niższymi kosztami lub wysoką jakością.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia w formie webinarium w ramach programu "Klasa akademicka SGH". 

Barbara Wiszniewska – koordynator programu „Klasa akademicka SGH”