create a website
Mobirise
Podsumowanie akcji
"Luty miesiącem zdrowia"

W lutym - miesiącu zdrowia pt. "Żeby zdrowym być,trzeba zdrowo żyć" w naszej szkole odbyło się szereg działań prozdrowotnych,mając na uwadze zdrowie fizyczne,psychiczne jak i społeczne każdego ucznia. Podsumowaniem działań był konkurs multimedialny o tym samym tytule. Koordynatorem działań była p. Joanna Kita wraz z zespołem wspierającym.