free bootstrap templates
Mobirise

"Rynek pracy i jak się w nim odnaleźć?”

W webinarium o takiej tematyce udział wzięła klasa druga o profilu menadżerskim. Webinaria są formą zajęć prowadzonych w naszej szkole od roku 2016 w ramach programu Klasa Akademicka SGH.

Młodzież objęta patronatem naukowym Szkoły Głównej Handlowej uczestniczyła

w zajęciach zdalnych w poniedziałek 25 maja.

Prowadzący – pan Mirosław Łukasiewicz z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH - zapoznał uczniów z instrumentami aktywizacji zawodowej takimi jak: szkolenia, wolontariat czy też jednorazowe przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przedstawił różnice pomiędzy obecnym kryzysem związanym z epidemią COVID 19, a wielkimi kryzysami z lat 30’ oraz 2007 – 2009. Młodzież dowiedziała się w jaki sposób rządy wybranych państw europejskich wspierają pracowników w dobie COVID 19. Prowadzący webinarium nadmienił też jak ważne jest zapewnienie zatrudnionym szans
na podnoszenie kwalifikacji oraz otwartość na naukę i poznanie nowych technologii. 

Za szczególnie przydatne uznali uczniowie wskazówki dotyczące skutecznego startu na rynku pracy.
Nad organizacją wydarzenia czuwała pani Karolina Skolimowska – Piechowiak - specjalista ds. projektów edukacyjnych z ramienia Uczelni oraz pani Barbara Wiszniewska – koordynator programu Klasa Akademicka SGH w naszej szkole.