how to build a site
Mobirise
Akcja #sadziMY w II LO w Chełmie

Samorząd Uczniowski II LO w Chełmie przyłączył się do akcji #sadziMY, organizowanej przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę. Na terenie szkoły zasadzono trzy klony, którym nadano imiona Albert, Henryk i Stefan. W akcji wraz z przedstawicielami Samorządu uczestniczyli Pani Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek oraz Dyrektor Szkoły Pan Zbigniew Niderla.