bootstrap responsive templates
Mobirise
Szkolny Clikonmaniak rozstrzygnięty

2 grudnia 2019 roku dwudziestu ośmiu uczniów klas pierwszych i drugich naszej szkoły przystąpiło do szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego „CLICKONMANIAC”. W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie podzieleni byli na dwa poziomy: Click 4 (najwyższy) – dla uczniów klas pierwszych
i drugich po gimnazjum oraz Click 3 – dla uczniów klas pierwszych po szkole podstawowej.

 Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim, stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji, przybliżenie gramatyki, słownictwa i wyrażeń komunikacyjnych związanych z życiem codziennym, kształtowanie umiejętności językowych takich jak czytanie i słuchanie
ze zrozumieniem.

 Konkurs przeprowadzony był na poziomie odpowiadającym państwowym egzaminom ESOL (General English Tests).

 Zadaniem młodzieży było rozwiązanie testu składającego się z sześciu różnorodnych poleceń sprawdzających znajomość zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem na poziomie B1.2/ pre FCE.

 Do drugiego etapu (okręgowego) zakwalifikowały się cztery osoby z poziomu Click 3: Michał Laskowski i Martyna Wasilewicz z klasy I a oraz Jan Gębicki i Adrian Parada z klasy I b (opiekun – p. Marzena Czajkowska) i sześć osób z poziomu Click 4: Bartosz Kosmowski i Marcin Sosnowski z klasy I ag (opiekun – p. Marzena Czajkowska), Aleksandra Reszota z klasy I eg, Jan Pietrzak z klasy II a, Jagoda Szponar z klasy II e oraz Jakub Piotrowski z klasy II f (opiekun – p. Barbara Wiszniewska).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Etap kolejny - okręgowy odbędzie się 13 lutego 2020 roku.

 Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani Barbara Wiszniewska.