free web creation software
Mobirise
V Forum Olimpijczyków II LO

Celem Forum Olimpijczyków jest promowanie i wspieranie zdolnych uczniów II LO. Stałymi punktami programu są: prezentacja dorobku zaproszonych gości - uczniów i absolwentów oraz rozmowa z nimi. W tym roku, po raz pierwszy, spotkanie mogła oglądać na żywo publiczność obecna w auli i po drugiej stronie ekranu.

Tegoroczna edycja odbyła się 10 czerwca, a o swoich pasjach, triumfach i recepcie na sukces rozprawiali: Wiktoria Kozik, Anna Romaniuk i Kacper Hawryluk - tegoroczni absolwenci, Patrycja Pawlak, Jakub Jasielski, Szymon Kałużny i Alan Kieś - uczniowie klasy II oraz pan Maciej Szokaluk – absolwent 2012, od 9 lat pracuje w rodzinnej firmie Big-Szok z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym, która jest właścicielem marki Pamami – to dynamicznie rozwijająca się firma, produkująca akcesoria zimowe na rynek krajowy oraz na rynki zagraniczne, a od ponad roku pełni funkcję dyrektora operacyjnego.

Absolwent przyjął zaproszenie na Forum bez wahania. Szczerze mówił o tym, jakim był uczniem, miło wspominał działalność w szkolnym „Kabarecie z Jajem”, opowiadał, czym się kieruje w życiu prywatnym i zawodowym, i jak osiągnąć tzw. work-life balance, przekonywał, że życiem kieruje przypadek.

Podsumowując, pan dyrektor Zbigniew Niderla podkreślił, iż olimpijczycy opowiadają o swoich osiągnięciach w sposób lekki, a przecież każdy sukces okupiony jest ciężką pracą i wyrzeczeniami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że kluczem do sukcesu jest wytrwałość.

Na widowni byli obecni uczniowie klasy II B i I A oraz nauczyciele pan Andrzej Ślepaczuk i pan Łukasz Łukiewicz z ekipą DRESHWOOD-u, dzięki którym spotkanie było transmitowane na szkolnym Facebooku. Serdecznie dziękujemy <3

Forum Olimpijczyków to potrzebna inicjatywa. Świadczy o tym zasłuchana publiczność na sali i ilość zadanych gościom pytań, potwierdza liczne grono zadowolonych odbiorców online - rodziców, dziadków, ...

W loży dziennikarskiej sprawdziły się Julia Daniewska i Martyna Fic, a spotkanie prowadzili niezawodni Katarzyna Wiszniewska i Miłosz Lewczuk.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły lokalne media: Radio Bon Ton, Super Tydzień i Nowy Tydzień.

Inicjatorem wydarzenia jest pani Anna Martyniuk.

Osiągnięcia olimpijczyków:

Wiktoria Kozik - od 5 r.ż. tańczy w Młodzieżowym Domu Kultury (Klub Boogie Twist, Zespół Tańca Jazzowego Ballo), stale doszkala się tanecznie (Kielecki Teatr Tańca, Egurrola Dance Studio, Pineapple Dance Studio w Londynie), wielokrotnie uhonorowana za swoją twórczość taneczną, jest szczególnie dumna z nagrody za indywidualność sceniczną na VI Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Taneczne inspiracje” w Biłgoraju, od 2020 instruktor sportu ze specjalizacją taniec, posiada certyfikat wychowawcy kolonijnego, znalazła się w TOP 10 Miss Polski 2020

Anna Romaniuk - 2. miejsce w II Międzynarodowej Olimpiadzie online z języka rosyjskiego jako obcego, włada biegle czterema językami: ukraińskim, polskim, rosyjskim i angielskim, dwa kolejne - niemiecki i hiszpański - zna w stopniu podstawowym, wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020; z pochodzenia kowlanka (Ukraina), w Polsce mieszka od 5 r.ż.

Kacper Hawryluk - finalista z wyróżnieniem etapu okręgowego VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej COPTIOSH

Alan Kieś - finalista XLVII Olimpiady Geograficznej, finalista IX Lubelskiego Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat, w grudniu 2020 zdał międzynarodowy egzamin znajomości języka chińskiego (poziom HSK 1) 

Szymon Kałużny - uczestnik zawodów II etapu XLVII Olimpiady Geograficznej, uczestnik etapu wojewódzkiego Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” - edycja 2020/2021, laureat półfinału XXII edycji Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Nasza Ziemia" - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro, finalista IX Lubelskiego Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat, wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematycznym 2020

Patrycja Pawlak - finalistka XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Jakub Jasielski - finalista XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 


Tekst: Anna Martyniuk 

Zdjęcia: p. Andrzej Ślepaczuk