Kolejny sezon z webinariami SGH

Na zdjęciu tabliczka informująca o prowadzeniu przez szkołę klasy akademickiej SGH.

Jak co roku młodzież klas o profilu menadżerskim naszego liceum uczestniczyła w webinariach zorganizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Uczniowie objęci patronatem naukowym uczelni niewątpliwie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości podczas trzech spotkań online z pracownikami naukowymi SGH.

Webinarium, które prowadził dr Kamil Gemra, "Finanse osobiste, czyli o inteligencji finansowej" przybliżyło uczniom zjawiska związane z finansami behawioralnymi, czyli zachowaniem inwestorów. Przeanalizowane zostało również pojęcie psychologii inwestowania, które związane jest z naszym zachowaniem podczas inwestowania. Prowadzący starał się udzielić odpowiedzi na pytanie "Kiedy oszczędzać, a kiedy inwestować?"

Podczas kolejnego spotkania online - "Podstawy inwestowania w akcje" dr Kamil Gemra wyjaśnił co oznacza, iż giełda jest rynkiem regulowanym i scentralizowanym. Uczniowie poznali zasady i sposoby działania na giełdzie. Dowiedzieli się jak funkcjonują spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzący przybliżył ponadto znaczenie słów takich jak: "dywidenda", czy "rachunek maklerski".

Ostatnie webinarium - "Crowdfunding", w którym uczniowie klas o profilu menadżerskim brali udział 28 kwietnia, prowadziła dr Ewa Cichowicz. Dotyczyło ono zjawiska crowdfundingu, czyli formy pozyskiwania funduszy na realizację danego projektu przy wykorzystaniu specjalnie stworzonych w tym celu witryn oraz społeczności online. Prowadząca wyjaśniła zagadnienia związane z narzędziami, cechami oraz rodzajami crowdfundingu. Młodzież dowiedziała się jak korzysta się z tej formy pozyskiwania funduszy w praktyce, między innymi na przykładzie zespołów muzycznych.

Nad prawidłowym przebiegiem wydarzeń czuwały: nauczyciel geografii - pani Marta Klasura oraz koordynator programu Klasa Akademicka SGH - pani Barbara Wiszniewska.

© Copyright 2022 II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Bartosz Kuliński.

The website was designed with Mobirise