best website templates

Dzień Patrona

​Data 2 października to data szczególna w kalendarzu naszej szkoły. Tego dnia od ponad 20 lat obchodzimy szczególne święto - Dzień Patrona. 2 października 128 lat temu urodził się nasz patron generał Gustaw Orlicz – Dreszer – jeden z najwybitniejszych kawalerzystów świata, patriota, człowiek czynu.
 
Wszystkich zgromadzonych na uroczystości gości, uczniów oraz pedagogów przywitała dyrektor szkoły Marta Klasura, która podkreślała, że chlubą II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie są: absolwenci, osiągnięcia dydaktyczne naszych uczniów, od wielu lat najwyższe w mieście wyniki egzaminu maturalnego, finaliści etapu centralnego olimpiad i konkursów, wysokie lokaty w rywalizacji sportowej, a także wyróżnienia szkoły w wielu rankingach edukacyjnych. Zaczynamy już trzeci rok współpracy z uczelniami partnerskimi: Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Politechniką Lubelską.
 
Potem odbyło się ślubowanie uczniów pierwszych klas.
Uroczystość uświetnił bogaty program artystyczny przygotowany przez licealistów, którego tematyka związana była z patronem szkoły, generałem Dreszerem.
 
Następnie Wicewojewoda Robert Gmitruczuk rozpoczął swoje wystąpienie cytatem z komedii Szekspira „Jak wam się podoba”: Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają. Słowami tymi podkreślił obecność wśród nas ludzi wyjątkowych. Ludzi, którzy stają się nieprzeciętni, wyjątkowi wychodząc poza określone ramy czy role. Jedną z takich osób był generał Orlicz-Dreszer. Wicewojewoda powołał się również na słowa marszałka Piłsudskiego, mówiącego o generale, iż był to człowiek wielu talentów, które ciągle rozwijał. Z wykształcenia ekonomista, ale serce oddał sprawie najważniejszej – odzyskaniu niepodległości przez ojczyznę, sprawie, która od 123 lat była na ustach wielu rodaków. Choć był obywatelem imperium carskiego w głębi duszy pozostał synem polskiej ziemi z zapałem walczącym o jej wolność.
  
Uroczystości zakończyło wręczenie nagród dla laureatów konkursu wiedzy o patronie przez wicewojewodę Gmitruczuka oraz zastępcę prezydenta miasta Chełm Stanisława Mościckiego.
Relacje z wydarzenia wraz z fotografiami są również dostępne na stronach internetowych:
http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/128-urodziny-generał-dreszera-świę-patrona-w-chełmie

http://dreszer.blogspot.com/2017/10/dzien-patrona-2017.html
 
​​​​​​​​​Autor: Redakcja

Dziękuję Gościom za miłe słowa i życzenia:

Marta Klasura

  • Wicewojewodzie województwa lubelskiego – panu Robertowi Gmitruczukowi
  • Przedstawicielowi Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego – panu Marcinowi Łopackiemu
  • Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm – panu Stanisławowi Mościckiemu
  • Dyrektorowi Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie – pani Katarzynie Zawiślak
  • Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm – panu Augustynowi Okońskiemu
  • Wizytatorowi Delegatury Kuratorium w Chełmie - pani Ewie Lik – Matułe
  • Radnemu Miasta Chełm – panu Mariuszowi Kowalczykowi
  • Prezesowi spółki Innovmedia panu Kamilowi Błaszczukowi – absolwentowi II LO
  • Przewodniczącej Szkolnej Rady Rodziców – pani Renacie Kotek
  • oraz pozostałym gościom.
Dziękuję również za listy z życzeniami:
Posłowi na Sejm panu Grzegorzowi Raniewiczowi – absolwentowi II LO
Rektorowi Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie panu prof. dr hab. Stanisławowi Michałowskiemu
Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie panu prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Dropowi.
 
 
Szanowni Goście już tak liczna Wasza obecność na tak ważnym dla nas wydarzeniu potwierdza, że szkoła ma wielu przyjaciół. Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim, którzy poprzez swoją obecność uświetniają naszą uroczystość.
 
Dziękuję za przygotowanie Dnia Patrona nauczycielom: p. M. Czajkowskiej, B. Wiszniewskiej, Ł. Łukiewiczowi, E. Tołyż, A. Kotowi, K. Krawczyk i Z. Płocienniak. Dziękuję młodzieży oraz chórowi „Rapsodia” pod dyrygenturą p. Krzysztofa Olejniczaka.
 
​​​​​​​​Marta Klasura