website templates

Wspomnienie Twórczości Josepha Conrada

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Josepha Conrada. W związku z tym wydarzeniem 15.12.2017 roku w II LO odbyła się sesja literacka poświęcona życiu i twórczości J. Conrada. Młodzież z klasy I a zaprezentowała spektakl pt.: „Idź za marzeniem”, w którym zostały zawarte najważniejsze prawdy etyki Conradowskiej, mające wymiar ponadczasowy. O konieczności dokonywania trudnych wyborów w sytuacjach ekstremalnych, poszukiwaniu granic między dobrem a złem, między prawdą a fałszem. To także szukanie odpowiedzi na niełatwe pytanie: czym jest honor człowieka, czy przy zasadach moralnych należy trwać za wszelką cenę, nawet wobec groźby utraty życia?
Sylwetkę pisarza przybliżył film, wystawa , a także prezentacja multimedialna.
Akcja wielu utworów Conrada rozgrywa się na morzu, dlatego też publiczność mogła wysłuchać koncertu szant w wykonaniu młodzieży. Sesję przygotowali uczniowie z klasy I a, I e. Opiekunami młodzieży byli nauczyciele: p. Beata Tomaszewska, p. Elżbieta Rybacka, p. Mariusz Morelowski.

Autor: Elżbieta Rybacka