free html templates

Projekt Misja MED.: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam

Miło nam poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu Misja MED.: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Piętnastu uczniów II LO weźmie udział w 18 modułach zajęć przygotowanych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z zakresu dyscyplin medycznych i farmaceutycznych, poszerzających podstawę programową z chemii, biologii, biofizyki, a także rozwijających kompetencje uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów. Zajęcia będą realizowane w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 3 modułach raz w miesiącu. Najbliższy wyjazd zaplanowany jest w dniu 27 listopada 2017. Ostatnie spotkanie odbędzie się w formie 2-dniowej olimpiady wiedzy. Projekt zakończy się we wrześniu 2018 roku. Opiekunem młodzieży będzie nauczycielka biologii p.Beata Dmitroca.
Uczestnikami program będzie łącznie 120 uczniów - po 15 uczestników z każdej z 8 szkół z województwa lubelskiego z Lublina, Krasnegostawu, Ożarowa, Tarnobrzega oraz oczywiście z II LO w Chełmie.

Autor: Beata Dmitroca