make a site

Dzień Szkoły Głównej Handlowej u Dreszerczyków

Już po raz drugi w murach II Liceum Ogólnokształcącego odbył się Dzień Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Uroczystość, która miała miejsce 27 lutego 2018 r., związana jest z realizacją programu „Klasa Akademicka SGH”.
Dzień Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie – uświetniła swoją obecnością absolwentka naszego liceum, a obecnie studentka III roku kierunku finanse
i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie - Julia Nowosad, która w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych przez pół roku poszerzała wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu ekonomii na Northeastern Illinois University w Chicago w Stanach Zjednoczonych.

Podczas jej prezentacji uczniowie klas ekonomicznych dowiedzieli się o możliwościach rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności językowych oraz zdobywaniu doświadczeń podczas stypendiów zagranicznych. Od wielu lat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest jednym z liderów w zakresie aktywnej realizacji projektów międzynarodowych – edukacyjnych i badawczych – stanowiących jeden z najistotniejszych elementów strategii internacjonalizacji uczelni.
Dreszerczycy przedstawili ponad stuletnią historię i tradycję tej renomowanej uczelni oraz możliwości jakie stwarza obecnie swoim studentom. Podkreślili, iż stołeczna lokalizacja i wielokulturowa społeczność studencka doprowadziły do stworzenia unikalnej przestrzeni akademickiej umożliwiającej elastyczne dopasowanie programów nauczania do potrzeb studenta. Powyższe czynniki znacząco wpłynęły na rozwój wiedzy i praktyki.

W dalszej części uroczystości przedstawiono prezentacje multimedialne opracowane przez uczniów klasy akademickiej. Przybliżyły one uczestnikom tematykę podstawowych zagadnień ekonomicznych, takich jak bezgotówkowe środki płatnicze czy cechy i funkcje pieniądza.

Nad organizacją całego przedsięwzięcia czuwały pani Barbara Wiszniewska (koordynator programu „Klasa Akademicka SGH”)
i pani Marzena Czajkowska - nauczyciele języka angielskiego.
W roku szkolnym 2017/2018 w ramach programu Klasa akademicka SGH została uruchomiona nowa forma zajęć - webinaria. Pozwalają one na udział uczniów w zajęciach online prowadzonych na żywo. Klasa II e objęta patronatem Szkoły Głównej Handlowej uczestniczyła w webinarium „Czym jest coaching i jak go wykorzystać w uczeniu się?” prowadzonym przez dr Joannę Żukowską pracownika naukowego SGH.