free web builder

,,Chełm u progu niepodległości Polski”

14 września 2018 roku w sali Muzeum Ziemi Chełmskiej odbyła się sesja historyczna zatytułowana ,,Chełm u progu niepodległości Polski”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie Eugeniusz Pelak-wicekurator lubelski, Arkadiusz Kwieciński, kierownik delegatury w Chełmie, ks. kan. Józef Piłat, Jerzy Masłowski, przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie chełmskich szkół.
Młodzież II Liceum Ogólnokształcącego miała zaszczyt zaprezentować montaż słowno-muzyczny zatytułowany ,,Droga do wolności…”. W programie wystąpili soliści, recytatorzy i szkolny chór ,,Rapsodia” pod dyrekcją Krzysztofa Olejniczaka. Uczniowie recytowali wiersze, m.in. K.K. Baczyńskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, śpiewali utwory J. Kaczmarskiego, P. Gintrowskiego, A. Asnyka. Scenariusz uroczystości przygotowały nauczycielki języka polskiego Beata Tomaszewska i Iwona Grabczuk. Podczas sesji Pan Sławomir Rogucki, nauczyciel historii, przedstawił prezentację na temat ,,Generał Gustaw Orlicz-Dreszer a Chełm wczoraj i dziś”. Nasza młodzież nie tylko zachwyciła publiczność bardzo wysokim poziomem artystycznym występu, ale dała przede wszystkim niezapomnianą lekcję trudnej historii naszego narodu.