best free website templates

Kolejny rok współpracy z SGH

Drugi rok współpracy naszego liceum ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie został zakończony spotkaniem klas o profilu menadżerskim z nauczycielami akademickimi SGH. Wydarzenie miało miejsce w ostatnim tygodniu przed wakacjami 18 czerwca. Uczniowie klasy II e objętej patronatem naukowym tej warszawskiej uczelni wysłuchali wykładu prof. dr hab. Jerzego Menkesa „Brexit – przyczyny, przebieg procesu i przewidywane skutki dla Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Polski”. W swoim wykładzie pan profesor odniósł się do prezentacji przygotowanej przez Małgorzatę Chomę i Karolinę Grabowiecką z klasy ekonomicznej. Do zajęć dydaktycznych dla Klasy Akademickiej SGH młodzież przygotowała się podczas wcześniejszych spotkań z panem Marcinem Grelą – Dyrektorem Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Chełm oraz Panią Małgorzatą Szczerbakow z Referatu Planowania, Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Gminy Chełm. Na podstawie zebranych informacji i materiałów uczennice klasy ekonomicznej – Julia Kulesza, Katarzyna Mroczko, Irmina Musur oraz Alicja Swatowska, przygotowały prezentacje dotyczące wykorzystania Funduszy Unijnych w Chełmie i Gminie Chełm.
Zajęcia dydaktyczne w formie warsztatów i dyskusji, prowadzone przez dr hab. Andżelikę Kuźnar, uzupełniły wiedzę naszej młodzieży na temat korzyści dla mieszkańców Chełma i okolic z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Spotkanie przygotowane zostało przez koordynatora programu Klasa Akademicka SGH i nauczyciela języka angielskiego Barbarę Wiszniewską.