site design templates

Konkurs
na projekt okładki
Albumu Absolwenta 2019/2020

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie ogłasza
konkurs na projekt okładki „Albumu Absolwenta 2019/2020” adresowany do uczniów wszystkich klas Naszego Liceum. Nagrodą główną jest publikacja zwycięskiego projektu w formie okładki Albumu oraz nagroda pieniężna.

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej i tylnej strony okładki Albumu Absolwenta 2019/2020. Nie sugeruj się okładką istniejącej już publikacji, stwórz własną wizję obwoluty, Twoją interpretację albumu. W projekcie okładki musi znajdować się tekst: „Absolwent 2020”. Czekamy na innowacyjne i intrygujące projekty.


Prace (projekt o wymiarach 430x297mm w pionie, o rozdzielczości 300dpi w formacie jpg bądź pdf wraz z plikiem źródłowym) należy dostarczać do dnia 20.04.2020 r. do sekretariatu szkoły drogą elektroniczną szkola@2lo.chelm.pl bądź osobiście na nośniku pamięci masowej.