website templates

II LO CHEŁM

Najlepsi nie tylko w rankingach

Biuletyn Informacji Publicznej


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, ul Szpitalna 14, 22-100 Chełm telefon kontaktowy: 82 565 38 88.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Martą Łysuniek pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Z ostatniej chwili

Najświeższe aktualności

Mobirise

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Dnia 9 listopada 2018r. o godz. 11.11 z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, odbyła się w naszej szkole akademia...

Mobirise

Zwycięstwo Dreszerczyka w Olimpiadzie Wiedzy o UE

15 grudnia 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu odbył się etap okręgowy ...

Mobirise

Okręgowy „Clickonmaniac” rozstrzygnięty

17 stycznia 2019 roku w murach naszej szkoły odbył się II – okręgowy etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego „Clickonmaniac”...

Jeżeli chcesz zobaczyć więcej kliknij w Aktualności

Zakładki

Droga na skróty

Uczeń

Nauczyciel

Rodzic

Kandydat

ZGŁOŚ ZAGROŻENIE

Miejska Komenda Policji w Chełmie oraz dzielnicowy mł. asp. Anna Furtak prosi o zgłaszania zagrożeń i przypadków naruszenia bezpieczeństwa pod numerem telefonu dzielnicowego 798-003-512 lub w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do której link znajduje się poniżej.

Kontakt

© Copyright 2017 Bartosz Kuliński. II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wersja Beta 3.13