online website builder

Konsultacje i zebrania

I semestr

Data Wydarzenie
17 wrześniaZebranie klas pierwszych
18 wrześniaZebranie klas drugich
19 wrzesniaZebranie klas trzecich
21 październikaKonsultacje
25 listopadaKonsultacje

II semestr

Data Wydarzenie
8 styczniaZebranie klas pierwszych
9 styczniaZebranie klas drugich
10 styczniaZebranie klas trzecich
17 lutegoKonsultacje
16 marcaKonsultacje
29 kwietniaKonsultacje
21 majaKonsultacje