free html5 templates

Konsultacje i zebrania

w roku szkolnym 2021/2022

I semestr

Data Wydarzenie
14-15 wrześniaZebrania z rodzicami
25 październikaKonsultacje dla rodziców
22 listopadaKonsultacje dla rodziców

II semestr

Data Wydarzenie
11-12 styczniaZebrania z rodzicami
14 marcaKonsultacje dla rodziców
25 kwietniaKonsultacje dla rodziców
23 majaKonsultacje dla rodziców