website maker

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie


Klasa politechniczna

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

języki: I - angielski, II - francuski lub niemiecki lub rosyjski


Przedmiot kierunkowy

rysunek techniczny

Charakterystyka klasy

Klasę politechniczną polecamy uczniom, którzy chcieliby pogłębiać wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych, a następnie kontynuować naukę na uniwersytetach, politechnikach, w szkołach mundurowych oraz innych uczelniach technicznych. Zajęcia w klasie politechnicznej wyposażą młodzież w wiedzę matematyczno – fizyczno – informatyczną. Dlatego też proponujemy dużą liczbę godzin z przedmiotów wiodących, a także zajęcia dodatkowe w ramach kółka matematycznego, fizycznego, informatycznego oraz kół językowych. Proponujemy uczestnictwo w wykładach, pokazach i zajęciach warsztatowych na Politechnice Lubelskiej jak też zajęcia na innych uczelniach wyższych: Politechnice Warszawskiej, UMCS i PWSZ w Chełmie. Zajęcia w tej klasie wzbogacone zostaną również o wycieczki tematyczne do instytutów i placówek naukowych (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku).

Po maturze

Wybór tej klasy umożliwia podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych i technicznych. Najczęstszymi wybieranymi kierunkami są: automatyka i robotyka, mechatronika, matematyka, fizyka i astronomia, budownictwo, architektura i urbanistyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, elektrotechnika, telekomunikacja, zarządzanie i inżynieria, geodezja i kartografia.


Klasa menadżerska

przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, j. angielski

języki: I - angielski, II - francuski lub niemiecki lub rosyjski

Przedmiot kierunkowy

ekonomia w praktyce

Charakterystyka klasy 


Taki zestaw przedmiotów pozwoli ci na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia studiów wyższych nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Kształcenie w klasie o profilu ekonomicznym umożliwia ukształtowanie podstawowych umiejętności związanych z funkcjonowaniem człowieka w warunkach gospodarki rynkowej. Uzyskasz możliwość uczestnictwa nie tylko w zajęciach dydaktycznych na SGH w Warszawie, ale także w zajęciach e-learningowych.

Po maturze

Kształcenie w klasie o profilu menedżerskim umożliwia ukształtowanie podstawowych umiejętności związanych z funkcjonowaniem człowieka w warunkach gospodarki rynkowej. Zatem oferta tego profilu skierowana jest do uczniów, którzy chcieliby przygotować się do podjęcia dalszej nauki na kierunkach ekonomicznych i ścisłych, m.in.: finanse i rachunkowość, geodezja i kartografia, geoinformatyka, zarządzanie, transport, ekonometria, gospodarka i zarządzanie publiczne, analiza i zarządzanie w biznesie, bezpieczeństwo publiczne, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami.


Klasa humanistyczno - lingwistyczna

przedmioty rozszerzone: j. polski, wos, j. angielski

języki: I - angielski, II - francuski lub niemiecki lub rosyjski

Charakterystyka klasy 


Jeśli posiadasz zdolności artystyczne, wrażliwość na piękno języka ojczystego, literatury i sztuki oraz cenisz przyjaźń i kontakt z innymi ludźmi, to ten profil spełni Twoje oczekiwania. Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym połączona z wiedzą o współczesnym świecie ułatwi Ci kontynuowanie nauki na renomowanych uczelniach zarówno w kraju jak i za granicą. Dzięki patronatowi Wydziału Humanistycznego będziesz miał okazję do udziału w wykładach, sympozjach, forach naukowych oraz zajęciach otwartych prowadzonych przez wykładowców i kluby naukowe UMCS. W naszej szkole możesz rozwijać swoje zainteresowania w szkolnej gazetce ,,Dreszerczyk’’, a spotkania z wieloma ludźmi z redakcji czasopism, radia i telewizji wykształcą w Tobie umiejętność wnikliwego patrzenia na świat.

Po maturze

Uczniowie klas językowych, chcąc odnaleźć się w realiach współczesnego rynku pracy często wybierają studia na kierunkach filologicznych i społecznych tj. lingwistyka stosowana ze specjalnością tłumaczeniową lub nauczycielską, translacja konferencyjna, technologie cyfrowe w animacji kultury, pedagogika, psychologia, europeistyka dział Public Relations i Human Resources, a także innowacyjne kierunki tj. kreatywność społeczna.


Klasa prawnicza

przedmioty rozszerzone: historia, wos, j. angielski

języki: I - angielski, II - francuski lub niemiecki lub rosyjski

Charakterystyka klasy 


Jeśli interesujesz się historią i masz zamiar rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, społeczne i polityczne, to klasa prawnicza jest profilem stworzonym dla Ciebie. To właśnie tutaj pogłębisz wiedzę o wzajemnych relacjach ludzi, jako członków społeczeństwa i wykształcisz umiejętność wnikliwego patrzenia na świat. Zdobędziesz podstawową wiedzę prawniczą, dzięki czemu będziesz świadomie uczestniczył w życiu społecznym.

Po maturze

Kluczowe umiejętności zdobyte w tej klasie pozwolą Ci na kontynuację nauki na wielu kierunkach humanistycznych: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, historia, nauki polityczne, europeistyka, dziennikarstwo, komunikacja, bezpieczeństwo narodowe, archeologia, archiwistyka, religioznawstwo i wiele innych.Klasa medyczna

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

języki: I - angielski, II - francuski lub niemiecki lub rosyjski

Charakterystyka klasy 


W klasie o profilu medycznym będziesz mógł zagłębiać tajniki biologii oraz chemii na poziomie rozszerzonym. Jeśli jesteś osobą ambitną taki zestaw przedmiotów pozwoli Ci na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia studiów wyższych nie tylko w Polsce, ale też za granicą.W ramach innowacji przewidziane są między innymi zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzięki uczestnictwu w zajęciach laboratoryjnych uczniowie klas medycznych mają możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej w praktyce. Zajęcia takie stwarzają okazję do obserwacji pod mikroskopem organizmów niewidocznych gołym okiem, a wnikliwa analiza pozwala poznać budowę histologiczną organizmów roślinnych i zwierzęcych. Jeżeli Twoim zamiarem jest zostać lekarzem, farmaceutą lub dietetykiem, to właśnie ta klasa stworzy Ci dogodne warunki, aby osiągnąć swój cel! Dołącz do nas, a pomożemy Ci w tym!

Po maturze

Nauka w tej klasie da Ci świetne przygotowanie do matury a następnie umożliwi podjęcie studiów na takich kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, analityka medyczna, fizykoterapia, optometria, pielęgniarstwo, dietetyka, ratownictwo medyczne, biotechnologia, bioinżynieria, biologia, chemia, ochrona środowiska, kosmetologia i inne.