how to build a site for free

Oferta edukacyjna dla kandydatów

na rok szkolny 2020/2021


Klasa politechniczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Języki: I - angielski, II - francuski lub niemiecki lub rosyjski


Przedmioty rekrutacyjne : 

język polski, matematyka, fizyka lub informatyka*, język obcy do wyboru*


Charakterystyka klasy

Zajęcia w klasie politechnicznej wyposażą młodzież w wiedzę z nauk ścisłych. Dlatego też proponujemy dużą liczbę godzin z przedmiotów wiodących, a także zajęcia dodatkowe w ramach kółka matematycznego, fizycznego, informatycznego oraz kół językowych. Proponujemy uczestnictwo w wykładach, pokazach i zajęciach warsztatowych na Politechnice Lubelskiej jak też zajęcia na innych uczelniach wyższych: Politechnice Warszawskiej, UMCS i PWSZ w Chełmie. Oferta edukacyjna wzbogacona zostanie również o wycieczki tematyczne do instytutów i placówek naukowych (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku).


*kandydat ma możliwość wyboru przedmiotu, z którego ma wyższą ocenę

Poznaj ofertę klasy politechnicznej, pobierz ulotkę


Klasa menadżerska

Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, j. angielski

Języki: I - angielski, II - francuski lub niemiecki lub rosyjski


Przedmioty rekrutacyjne :

język polski, matematyka, geografia, język obcy do wyboru*


Charakterystyka klasy 


Taki zestaw przedmiotów pozwoli Tobie na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia studiów wyższych nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Kształcenie w klasie o profilu ekonomicznym umożliwia ukształtowanie podstawowych umiejętności związanych z funkcjonowaniem człowieka w warunkach gospodarki rynkowej. Uzyskasz możliwość uczestnictwa nie tylko w zajęciach dydaktycznych na SGH w Warszawie, ale także w zajęciach e-learningowych.


*kandydat ma możliwość wyboru przedmiotu, z którego ma wyższą ocenę

Poznaj ofertę klasy menadżerskiej, pobierz ulotkę


Klasa humanistyczno - lingwistyczna

Przedmioty rozszerzone: j. polski, wos, j. angielski

Języki: I - angielski, II - francuski lub niemiecki lub rosyjski


Przedmioty rekrutacyjne :
język polski, matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie*, język obcy do wyboru*


Charakterystyka klasy 


Jeśli posiadasz zdolności artystyczne, wrażliwość na piękno języka ojczystego, literatury i sztuki oraz cenisz przyjaźń i kontakt z innymi ludźmi, to ten profil spełni Twoje oczekiwania. Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym połączona z wiedzą o współczesnym świecie ułatwi Ci kontynuowanie nauki na renomowanych uczelniach zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki patronatowi Wydziału Humanistycznego będziesz miał okazję do udziału w wykładach, sympozjach, forach naukowych oraz zajęciach otwartych prowadzonych przez wykładowców i kluby naukowe UMCS.


*kandydat ma możliwość wyboru przedmiotu, z którego ma wyższą ocenę

Poznaj ofertę klasy humanistyczno-lingwistycznej, pobierz ulotkę


Klasa prawnicza

Przedmioty rozszerzone: historia, wos, j. angielski

Języki: I - angielski, II - francuski lub niemiecki lub rosyjski


Przedmioty rekrutacyjne:

język polski, matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie*, język obcy do wyboru*


Charakterystyka klasy 


Jeśli interesujesz się historią i masz zamiar rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, społeczne i polityczne, to klasa prawnicza jest profilem stworzonym dla Ciebie. To właśnie tutaj pogłębisz wiedzę o wzajemnych relacjach ludzi jako członków społeczeństwa i wykształcisz umiejętność wnikliwego patrzenia na świat. Zdobędziesz podstawową wiedzę prawniczą, dzięki czemu będziesz świadomie uczestniczył w życiu społecznym.


*kandydat ma możliwość wyboru przedmiotu, z którego ma wyższą ocenę

Poznaj ofertę klasy prawniczej, pobierz ulotkę


Klasa medyczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Języki: I - angielski, II - francuski lub niemiecki lub rosyjski


Przedmioty rekrutacyjne:

język polski, matematyka, biologia, chemia lub fizyka*


Charakterystyka klasy 


W klasie o profilu medycznym będziesz mógł zgłębiać tajniki biologii oraz chemii na poziomie rozszerzonym. Jeśli jesteś osobą ambitną taki zestaw przedmiotów pozwoli Ci na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia studiów wyższych nie tylko w Polsce, ale też za granicą. W ramach innowacji przewidziane są między innymi zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


*kandydat ma możliwość wyboru przedmiotu, z którego ma wyższą ocenę

Poznaj ofertę klasy medycznej, pobierz ulotkę