how to build a site

Marek Warda

1959 – 2004

nauczyciel historii i WOS w latach 1995 - 2004

Jako czynny nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej w Busównie (gm. Wierzbica) w latach 1983 – 1990, ukończył czteroletnie studia w Akademii Nauk Społecznych, uzyskując tytuł magistra nauk politycznych. W latach 1990 – 1995 pracował w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie, gdzie został wyróżniony za pracę nagrodą Dyrektora Szkoły oraz Listem Gratulacyjnym Kuratora Oświaty w Chełmie z racji uzyskania przez Jego dwóch uczniów tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Z dniem 1 września 1995 r. rozpoczął pracę w II LO w Chełmie jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. W roku 1996 podjął studia doktoranckie, które miały trwać do 2002 r. W roku akademickim 1996/1997 ukończył studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej zorganizowane przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.

 Był długoletnim działaczem ZNP. Przez wiele lat angażował się w pracę tego związku. Pełnił w nim funkcję prezesa Ogniska i członka Prezydium Zarządu Chełm - Miasto. W dowód uznania otrzymał Złotą Odznakę ZNP. Był człowiekiem niezwykle aktywnym społecznie, o czym świadczy Jego praca w charakterze ławnika Sądu rejonowego Wydziału karnego w kadencji 1999 – 2003 oraz członka Społecznej Rady Szpitala Zespolonego w Chełmie.

 Śmierć przyszła niespodziewanie i ku zaskoczeniu nas wszystkich. Przerwała wszelkie plany…


Wspomnienie

Trudno jest jednoznacznie napisać o Profesorze Marku Wardzie. Zawsze się tyle działo wokół Niego. Tyle rzeczy z jego udziałem wydaje się niewyobrażalnych, niemożliwych… i ta niewiarygodna Jego pracowitość, również nieprzeciętna. Zawsze zajęty, zawsze w ruchu.

Nie marnował ani chwili. Nawet mówił szybko, jak gdyby chciał wykorzystać czas, każdy moment… zrobienie notatki z lekcji było ogromnym wyczynem.

Na pewno długo nie zapomnę pewnego zdania, które zawsze powtarzał: „Nie pytaj kandydata na swojego przedstawiciela (np. w wyborach samorządowych), co może zrobić dla regionu, tylko o to, co może zrobić dla ciebie – Janka Kowalskiego – dla osoby, od której chce uzyskać głos poparcia. Zdanie to do mnie wraca w czasie kolejnych wyborów. Patrząc na tę radę z perspektywy czasu i doświadczenia wiem, że to dobra rada. Będę o niej długo pamiętać, i o p. Marku Wardzie również.

Marta Klasura (Pradun)


Tekst wspomnienia z publikacji „III Zjazd Absolwentów i Nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera: 1950 – 2010”, Chełm 25 – 26 czerwca 2010 r.