make a site for free

Kazimierz Krysko

1932 – 2006

nauczyciel języka rosyjskiego w latach 1955 – 1988

Z II LO był związany przez całe swoje życie zawodowe – od 1955 do 1988 roku. Był absolwentem filologii rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie oraz kursów na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie. Często uczestniczył w specjalistycznych kongresach języka i literatury rosyjskiej w Polsce i za granicą. Zaangażował się w pracę międzynarodowej konferencji dotyczącej olimpiad języka rosyjskiego w 1981 r. w Warszawie. Przygotowywał uczniów uzdolnionych językowo do licznych konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim i centralnym. 

Za osiągnięcia w pracy zawodowej wyróżniony został m.in. Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania II i III stopnia. Inspektora Oświaty i Wychowania w Chełmie, Złotym Krzyżem Zasługi, Złota Odznaką TPPR.

Poza pracą dydaktyczną był pasjonatem sportu. Prowadził drużynę piłki siatkowej, która wielokrotnie zdobywała tytuł mistrzowski województwa chełmskiego. Człowiek niezwykłej pogody ducha, darzony sympatią i szacunkiem przez wiele pokoleń wychowanków. Doświadczony głębokim cierpieniem w ostatnich latach swego życia.


Wspomnienie

Być sobą! Jakże to ważne dla młodzieży, która z wielkim trudem szuka odpowiedzi na pytanie, jak wyrazić siebie i zaakceptować.

Pan profesor Kazimierz Krysko, z którym miałam zaszczyt i przyjemność mieć lekcje języka rosyjskiego, był sobą.

Był wspaniałym człowiekiem i pedagogiem. Wymagał od innych, ale również od siebie. Zrównoważony. Spokojny. Dystyngowany. Sprawiedliwy. Przystojny. Miał poczucie własnej godności i głęboki szacunek dla młodych ludzi, których osobowość kształtował.

Każda lekcja prowadzona przez Profesora miała swój niepowtarzalny charakter i klimat. Słynne comiesięczne „prasówki” każdy dzisiaj wspomina z rozrzewnieniem. Miał poczucie humoru, którym zarażał innych. Był wzorem prawdziwego mężczyzny. Baliśmy się Go, podziwialiśmy i kochali.

Jego życie zasługuje na szczególną pamięć i szacunek uczniów, a szkoła, w której całe życie pracował, ma powody szczycić się swoim nauczycielem i wychowawcą oraz zaliczać Szanownego Pana Profesora do swoich najwybitniejszych osobowości.

Lidia Dubaj (Nizioł)

Tekst wspomnienia z publikacji „III Zjazd Absolwentów i Nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera: 1950 – 2010”, Chełm 25 – 26 czerwca 2010 r.