free html5 templates

Zofia
Stępniewska-Walczuk

1925 – 1992

dyrektor szkoły w latach 1951 - 1978
nauczyciel biologii w latach 1951-1984

Absolwentka Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego (fizyka z chemią) w Chełmie oraz studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Jako nauczyciel fizyki zawodowo związana była ze szkołą Podstawową w Rożdżałowie (1966- 1968), Szkolą Podstawową Nr 4 w Chełmie (1968 – 1979), Zespołem Szkól Rolniczych w Okszowie (1979 – 1985). 1 września 1985 roku objęła funkcję dyrektora II LO w Chełmie i pełniła ją do 1991 roku. Po rezygnacji z w/w funkcji pracowała jako nauczyciel fizyki aż do przejścia na emeryturę w roku 2003.

Za pracę zawodową wyróżniona nagrodami: Ministra Oświaty (1979), Kuratora Oświaty (1987, 1989, 2004), Dyrektora Wydziału Rolnictwa (1984), Zarządu Miasta Chełm (1999) oraz nagrodami dyrektorów szkół, w których pracowała.

Doskonały wykładowca fizyki. Zachęcała młodzież do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Była człowiekiem pełnym życzliwości dla innych, skorym do pomocy, uśmiechniętym. Odeszła zbyt szybko. Śmierć przyszła wbrew nadziei nas wszystkich…


Wspomnienie

Cóż można napisać o Pani Zosi? Z całą pewnością wiele serdeczności. Jak większość absolwentów tej szkoły zapamiętałem Ją zawsze uśmiechniętą, z ustami pomalowanymi czerwoną szminką. Pani Zosia była osoba optymistyczną, ciepłą i matkującą wszystkim swoim uczniom. Każdemu z nas – Jej wychowanków – pomogła odnaleźć się w liceum, każdemu poświęcała swój czas, przekazując nie tylko wiedzę, ale i podstawowe wartości. Legendą owiane są niektóre Jej powiedzenia (np. przy popełnionym błędzie można było usłyszeć: „Zaraz dostaniesz ciapem!”).
Z perspektywy czasu, gdy sam jestem nauczycielem, dostrzegam, że Pani Zosia była uosobieniem spokoju i cierpliwości a z drugiej strony wulkanem energii, której młodym belfrom tak często brakuje. Po przejściu na emeryturę miała zamiar napisać podręcznik do fizyki. Niestety, nie zdążyła. 

Nigdy już nas nie powita na schodach szkoły serdecznym cmoknięciem w policzek.


Łukasz Łukiewicz


Tekst wspomnienia z publikacji „III Zjazd Absolwentów i Nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera: 1950 – 2010”, Chełm 25 – 26 czerwca 2010 r.