best website templates

Celina Jarmuszyńska

1926 – 2008

dyrektor szkoły w latach 1981 – 1982
nauczyciel matematyki w latach 1954 - 1982

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie (wydziału matematyczno – fizycznego). Pracowała w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym TPD w Biłgoraju w r. 1953, a od 1954 r. w szkole podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym TPD w Chełmie. Była opiekunem szkolnego koła PCK. Pełniła funkcję członka zarządu ogniska ZNP. W latach 1981 – 1982 pracowała na stanowisku dyrektora II LO. 

Za pracę zawodową otrzymała: brązową i srebrną odznakę ZG PCK (1967, 1969), Nagrodę Ministra II stopnia (1974), Złoty Krzyż Zasługi (1975).


Wspomnienie

Prima Aprilis – 1 kwietnia to jeden z niewielu „kolorowych” dni w roku szkolnym. Poprzebierani w barwne stroje cyganek, wróżek bądź w wyblakłe szaroniebieskie kostiumy upiorów, liczyliśmy na dobrą zabawę… Dwie pierwsze godziny lekcyjne przebiegały zgodnie z planem: nauczyciele nie pytali, a czas płynął „bezpiecznie” i szybko. Wydawało się, że do końca dnia nic nie popsuje wszystkim dobrych humorów. A jednak „zmora humanów” – matematyka po raz kolejny objawiła swe okrutne oblicze. Dzwonek na lekcję przerwał sielankę. Pani Profesor Celina Jarmuszyńska z dumnie uniesioną głową wkroczyła do sali nr 32. Spod okularów zmierzyła klasę II c surowym spojrzeniem i się zaczęło…Po krótkiej reprymendzie rządkiem pomaszerowaliśmy do łazienki, aby zmywać makijaże i założyć zwyczajne uczniowskie ubrania. Do końca lekcji rozwiązywaliśmy na tablicy zadania z wielomianów. Było nam przykro.

Z perspektywy lat śmiejemy się z opisanego zdarzenia. Rzetelność Pani Profesor i Jej duże zaangażowanie przyniosło pozytywne efekty, szczególnie uczniom, dla których matematyka była trudna. Za przekazanie wiedzy i umiejętności czujemy wdzięczność. Obecnie jako rodzice potrafimy docenić fakt wysokich wymagań i stresu szkolnego. Myślę, że tak jak nauczycielom zapadają głęboko w pamięci uczniowie leniwi i nieposłuszni, tak i absolwenci wspominają nauczycieli wymagających i dyscyplinujących.


Mariola Szynal (Nadworska) 


Tekst wspomnienia z publikacji „III Zjazd Absolwentów i Nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera: 1950 – 2010”, Chełm 25 – 26 czerwca 2010 r.