free bootstrap theme

Dariusz Kulik

1968 – 2008

nauczyciel geografii w latach 1992 – 2008

Absolwent i nauczyciel II LO w Chełmie. Laureat Olimpiady Geograficznej (1987), ukończył geografię na UMCS w Lublinie. Od 1992 r. nauczyciel naszego liceum. Przez 12 lat pracy dydaktycznej przygotowywał młodzież do olimpiad przedmiotowych: geograficznej, nautologicznej i Wiedzy o Unii Europejskiej. Jego uczniowie aż dziesięciokrotnie dochodzili do etapu centralnego. Był współzałożycielem i opiekunem Szkolnego Klubu Europejskiego. Podejmował działania mające na celu szerzenie wiedzy o procesie integracji Polski ze strukturami unijnymi np. międzyszkolny konkurs „ Polska w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia”, sesja popularno – naukowa, Dni Europejskie itp.

Darzony przez uczniów sympatią i uznaniem. Za osiągnięcia na niwie zawodowej otrzymał nagrody: Dyrektora Szkoły, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Brązowy Krzyż Zasługi.

Był niezwykle twórczym człowiekiem. Tak wiele mógł jeszcze zrobić…. Niestety choroba okazała się silniejsza.


Wspomnienie

Darka Kulika miałam szczęście poznać jako uczennica maturalnej klasy II LO. W czasie, gdy odbywał praktyki studenckie w naszej szkole, zachorowała p. prof. Alicja Węcławik i Darek prowadził przez kilka tygodni lekcje geografii w mojej klasie. Jak to młode dziewczyny, widząc młodego studenta – nauczyciela, uśmiechem „próbowałyśmy” zdobyć dobre oceny. Pan Profesor” ze spokojem obserwował nasze poczynania, ale czasami widać było, jak bardzo zaskakuje go nasza niewiedza.

Jako kolegę z pracy wspominam Darka ze łzą w oku. „Agata, jesteś moją uczennicą i powinnaś znać miejsce w szeregu” – tymi słowami żartobliwie przywoływał po porządku młodą nauczycielkę. W pracy wyróżniał się rzetelnością, pracowitością i perfekcjonizmem. Owiany legendą laureata olimpiady geograficznej, był dla mnie przykładem nauczyciela, metodyka, wychowawcy, który dobrze rozumie potrzeby i problemy młodych ludzi, a zarazem jest konsekwentny i wymagający. Potrafił dostrzec osoby zainteresowane geografią i tak je kształtować, że zostawały laureatami olimpiady przedmiotowej.

A prywatnie… Darek był wspaniałym człowiekiem – koleżeńskim i serdecznym. Na stole w pokoju nauczycielskim, przy którym spotykaliśmy się codziennie, panował zawsze twórczy nieład, którego „kreatorem” był w dużej mierze właśnie Darek. Pamiętam , że atmosfera w czasie przerw była niepowtarzalna – pełna humoru, czasem gorących dyskusji na tematy zawodowe i prywatne.

I właśnie to miejsce przy naszym stole już zawsze należeć będzie do Darka…


Agata Chemicz (Wiszniewska)


Tekst wspomnienia z publikacji „III Zjazd Absolwentów i Nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera: 1950 – 2010”, Chełm 25 – 26 czerwca 2010 r.