html site templates

Stefan Magdziarz

1944 - 2015

nauczyciel wychowanie fizycznego w latach 1995 - 2001

Wspomnienie

Pracowałem ze Stefanem Magdziarzem sześć lat (1995 – 2001). W tym okresie dał się poznać jako wspaniały kolega i nauczyciel. Był pomysłodawcą i założycielem zespołu muzycznego w naszym liceum. Wspólnie z panem Markiem Sikorą zainicjował organizację Prezentacji Artystycznych Młodzieży II LO. Był duszą artystyczną. Przygotowywana przez niego młodzież uświetniała liczne uroczystości w szkole i poza nią, ponieważ potrafił odkryć i rozwinąć niejeden talent wokalny.

To był znakomity pedagog, przyjaciel, powiernik i doradca młodzieży, a wszyscy cenili go za życzliwość, wrażliwość. Miał szczególne podejście do uczniów – nie potrafił przejść obojętnie obok cudzej krzywdy i problemów. Cenił piękno i kształtował wśród swoich wychowanków umiejętność dbania o nie. Uczył również, jak dbać o zdrowie, wprowadzając młodzież w świat kultury fizycznej. Bardzo lubił tenis stołowy, siatkówkę oraz koszykówkę i potrafił przekazać to zamiłowanie następnym pokoleniom.

Po odejściu na emeryturę, do ostatnich chwil swojego życia, utrzymywał kontakty zarówno z kolegami z pracy, jak i z uczniami. Przychodził do szkoły, aby porozmawiać z nami, dowiedzieć się, co nowego u nas.

Mile wspominam także organizowane przez niego prywatne spotkania towarzyskie w jego domu, na których prezentował swoje umiejętności gry na różnych instrumentach, a goście śpiewali tak, jak umieli. Wspominam Stefana z rozrzewnieniem. Bardzo nam go brakuje...


Norbert Wysocki 

nauczyciel wychowania fizycznego w II LO w Chełmie


Tekst wspomnienia z publikacji „IV Zjazd Absolwentów i Nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera”,Chełm 8 - 9 czerwca 2018 r.