portfolio website templates

Teresa Koziołek

1932 - 2016

nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz w latach 1958 - 1992

Wspomnienie

Pani Teresa Koziołek należała do najstarszej gwardii szkoły, która tworzyła ją od początku i pracowała na jej wizerunek. Pani Teresa była osobą dystyngowaną o doskonałych manierach. Zawsze elegancko ubrana, emanowała spokojem i dyskretną, nie narzucającą się życzliwością w stosunku do otoczenia.

Jako bibliotekarka szkolna miała szczególny kontakt z uczniami, mniej oficjalny niż nauczyciele. Charakterystyczną, nietypową wręcz sprawą była jej spontaniczna współpraca ze szkolna służbą zdrowia, gdyż potrafiła z luźnych rozmów z uczniami w bibliotece zorientować się w ich problemach zdrowotnych.

Nigdy nie słyszano o jakichkolwiek konfliktach z otoczeniem, co świadczy o ogromnej empatii, która Ją charakteryzowała.

Wielką miłością i życzliwością darzyli Ją pracownicy obsługi, między innymi pani Henryka Żmuda i pan Jan Niedźwiedź.

Ze szkołą była związana przez całe swoje życie nie tylko zawodowe, ale i rodzinne, gdyż Jej dzieci (Joanna i Dariusz) są też absolwentami naszego liceum.


Anna Lejman

emerytowany nauczyciel języka polskiego


Tekst wspomnienia z publikacji „IV Zjazd Absolwentów i Nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera”,Chełm 8 - 9 czerwca 2018 r.