2E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 zaj. wych. WR 3 j.polski PT 32 chemia_r CN 10 chemia_r CN 10 chemia_r CN 10
2 8:35- 9:20 hist.i sp._u HT 29 religia RO 5 biologia_r BB 13 chemia_r CN 10 biologia_r BB 13
3 9:30-10:15 j.polski PT 32 chemia_r CN 10 biologia_r BB 13 francuski-1/4 #f5 57
niemiecki-2/4 #nm6 54
niemiecki-3/4 #na5 56
rosyjski-4/4 #rc5 70
biologia_r BB 13
4 10:20-11:05 j.polski PT 32 chemia_r CN 10 hist.i sp._u HT 29 biologia_r BB 13 angielski-1/7 #am2 45
angielski-2/7 #ab2 43
angielski-3/7 #aa2 54
angielski-4/7 #az2 8
angielski-5/7 #ap3 44
angielski-6/7 #aj3 50
angielski-7/7 #ad3 73
5 11:10-11:55 matematyka MC 71 matematyka MC 71 francuski-1/4 #f5 57
niemiecki-2/4 #nm6 54
niemiecki-3/4 #na5 56
rosyjski-4/4 #rc5 70
biologia_r BB 13 matematyka MC 71
6 12:10-12:55 angielski-1/7 #am2 45
angielski-2/7 #ab2 43
angielski-3/7 #aa2 73
angielski-4/7 #az2 8
angielski-5/7 #ap3 44
angielski-6/7 #aj3 50
angielski-7/7 #ad3 54
biologia_r BB 13 angielski-1/7 #am2 45
angielski-2/7 #ab2 43
angielski-3/7 #aa2 73
angielski-4/7 #az2 8
angielski-5/7 #ap3 44
angielski-6/7 #aj3 50
angielski-7/7 #ad3 55
fizyka_med_u FT 35 religia RO 5
7 13:05-13:50 wf-1/3 #wn6 sg5
wf-2/3 #wk4 sg4
      j.polski PT 32
8 13:55-14:40 wf-1/3 #wn6 sg5
wf-2/3 #wk4 sg4
      wf-1/3 #wn6 sg2
wf-2/3 #wk4 sg3
Obowiązuje od: 09 grudnia 2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-12-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum