2E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 zaj. wych. WR 29 j.polski PH 34 chemia_r CN 10 chemia_r CN 10 chemia_r CN 10
2 8:35- 9:20 matematyka MC 71 matematyka MC 71 biologia_r BB 13 chemia_r CN 10 biologia_r BB 13
3 9:30-10:15 j.polski PH 34 chemia_r CN 10 biologia_r BB 13 francuski-1/4 #f5 57
niemiecki-2/4 #nm6 54
niemiecki-3/4 #na5 56
rosyjski-4/4 #rc5 70
biologia_r BB 13
4 10:20-11:05 j.polski PH 34 chemia_r CN 10 hist.i sp._u HT 29 biologia_r BB 13 angielski-1/7 #am2 45
angielski-2/7 #ab2 43
angielski-3/7 #aa2 73
angielski-4/7 #az2 8
angielski-5/7 #ap3 44
angielski-6/7 #aj3 50
angielski-7/7 #ad3 57
5 11:10-11:55 fizyka_med_u FT 35 hist.i sp._u HT 29 francuski-1/4 #f5 57
niemiecki-2/4 #nm6 54
niemiecki-3/4 #na5 56
rosyjski-4/4 #rc5 70
biologia_r BB 13 j.polski PH 34
6 12:10-12:55 angielski-1/7 #am2 45
angielski-2/7 #ab2 43
angielski-3/7 #aa2 73
angielski-4/7 #az2 8
angielski-5/7 #ap3 44
angielski-6/7 #aj3 50
angielski-7/7 #ad3 56
wf-1/3 #wn6 sg1
wf-2/3 #wk4 sg2
angielski-1/7 #am2 45
angielski-2/7 #ab2 55
angielski-3/7 #aa2 73
angielski-4/7 #az2 8
angielski-5/7 #ap3 44
angielski-6/7 #aj3 50
angielski-7/7 #ad3 43
religia RO 5 religia RO 5
7 13:05-13:50 wf-1/3 #wn6 sg5
wf-2/3 #wk4 sg4
biologia_r BB 13 matematyka MC 71    
8 13:55-14:40 wf-1/3 #wn6 sg5
wf-2/3 #wk4 sg4
       
Obowiązuje od: 27 kwietnia 2020 r.
Drukuj plan
wygenerowano 21.04.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum