Rodzic

Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto bankowe.
Numer konta: 49 1240 2223 1111 0000 3577 9700
Dokonując przelewu prosimy o podanie następujących danych: nazwisko i imię ucznia oraz klasę.

Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie NNW uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Chemie
na rok szkolny 2022/2023

Firma ubezpieczająca: INTERRISK
Suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł 
Składka za 1 osobę: 43,00 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe Rady Rodziców. 
W tytule przelewu należy podać następujące dane: nazwisko i imię ucznia, klasę oraz dopisek ubezpieczenie 2022.

Numer konta: 49 1240 2223 1111 0000 3577 9700

Ostateczny termin płatności ubezpieczenia: 15 października 2022 r.

© Copyright 2022 II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Bartosz Kuliński.

This site was started with Mobirise templates