Rodzic

Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto bankowe.
Numer konta: 49 1240 2223 1111 0000 3577 9700
Dokonując przelewu prosimy o podanie następujących danych: nazwisko i imię ucznia oraz klasę.

Ubezpieczenie uczniów

Polisa na rok szkolny 2022/2023 nr EDU-A/P 114663

- suma ubezpieczenia 30 000,00 PLN
- składka za 1 osobę - 43,00 PLN
- okres ubezpieczenia od 01 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Szkody można zgłaszać za pośrednictwem:
• Infolinia: 22 212 20 12
• pisemnie na adres:
Departament Likwidacji Szkód NNW
Przegroda Pocztowa 3334, 40-610 Katowice.

• za pomocą e-mail na adres: szkody@ interrisk.pl

• kontakt z opiekunem:
Katarzyna Górska tel. 500 087 076

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkody:
1. dokumentacja medyczna
2. zaświadczenie o zakończeniu leczenia
3. nr konta
4. imienne (wystawione na dziecko) faktury/rachunki za poniesione koszty leczenia

© Copyright 2022 II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Bartosz Kuliński.

Made with Mobirise - More info