Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia to statutowy organ, do którego zadań należy:
- informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobach ich dochodzenia;
- rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów i udzielanie im pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania;
- reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
- mediacja między stronami konfliktu;
- przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
- podejmowanie działań w celu zwiększenia świadomości prawnej uczniów, rodziców i nauczycieli;
- przekazanie sprawy, która wykracza poza kompetencje Rzecznika do rozpatrzenia przez Dyrektora lub organy pełniące nadzór nad Szkołą;
- ścisła współpraca z Dyrektorem, Samorządem Uczniowskim, pedagogiem i psychologiem szkolnym;
- wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w przypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.

Rzecznikiem Praw Ucznia obecnej kadencji jest pan Łukasz Łukiewicz, z którym możesz spotkać się w sali 65 w trakcie przerwy lub w trakcie konsultacji.

© Copyright 2022 II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Bartosz Kuliński.

Mobirise best site creator