html5 templates

Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie NNW uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Chemie
na rok szkolny 2021/2022

Firma ubezpieczająca: INTERRISK
Suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł
Składka za 1 osobę: 42,00 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe Rady Rodziców.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Numer konta: 49 1240 2223 1111 0000 3577 9700

Ostateczny termin płatności ubezpieczenia: 11 października 2021 r.