free website builder app

IV Zjazd Absolwentów i Nauczycieli II LO

Z przyjemnością informujemy, że IV Zjazd Absolwentów i Nauczycieli II LO w Chełmie odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 roku.

Rozpoczęły się zapisy na IV Zjazd Absolwentów i Nauczycieli II LO.
Osoby chętne do udziału w Zjeździe proszone są o dokonanie wpłaty na konto.

Dane do przelewu:
Rada Rodziców przy II LO w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm
Bank Pekao S.A. I O/Chełm 09 1240 2223 1111 0010 7853 1487

W tytule wpłaty prosimy o wpisanie imienia i nazwiska (w przypadku kobiet także panieńskiego), roku ukończenia szkoły oraz numeru telefonu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Zjeździe wraz z osobą towarzyszącą wnoszą wspólną opłatę, dopisując w tytule imię i nazwisko osoby towarzyszącej.

Przedstawiamy możliwe warianty uczestnictwa w Zjeździe oraz opłaty:
wariat I - ognisko 20 PLN/osoba,
wariant II - część oficjalna i bal 200 PLN/osoba,
wariant III - ognisko, część oficjalna i bal 220 PLN/osoba.

Przygotowujemy także publikację z okazji IV Zjazdu Absolwentów i Nauczycieli II LO. Jeżeli w zbiorach prywatnych posiadacie ciekawe zdjęcia z lat szkolnych lub chcecie podzielić się wspomnieniami, anegdotami (także zabawnymi), które zapadły Wam w pamięci zapraszamy do współpracy. Poszukujemy także osób, które wzorem ostatniej publikacji zjazdowej, napisałyby wspomnienie o naszych nieżyjących pracownikach. Szczególnie w przygotowywanej publikacji chcelibyśmy zamieścić wspomnienia o: pani Marii Kowalczyk, pani Teresie Koziołek, pani Stanisławie Szczerbie, pani Henryce Żmudzie, panu Stefanie Magdziarzu, panu Marianie Musze, panu Janie Niedźwiedziu oraz panu Marianie Tomaszewskim.
Materiały prosimy o przesłanie na adres: lukasz.lukiewicz@2lo.chelm.pl z tytyłem "ABSOLWENT". Dziękujemy za współpracę!

Zapraszamy do współorganizowania Zjazdu wszystkich Absolwentów naszej Szkoły.
Kolejne spotkanie organizacyjne odbędzie się 21 marca 2018 roku o godzinie 17:30 w sali nr 1.
Więcej informacji już wkrótce.